OUR SERVICE

icon_service1

PET INTERIOR
(ตกแต่งภายในสำหรับสัตว์เลี้ยง)

Daddy Pet เริ่มให้บริการ Pet Interior (ตกแต่งภายในสำหรับสัตว์เลี้ยง) มาตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากมีลูกค้ามาให้ออกแบบโรงแรมแมวให้ ทางเราได้ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งออกแบบโลโก้ด้วย ด้วยความที่ทางเรามีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายในอยู่แล้ว และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น สุนัขหรือแมว เป็นอย่างดี ทำให้งานที่ออกมาเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า และเมื่อโรงแรมแมวได้เปิดให้บริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการออกสื่อต่างๆทำให้มีคนที่สนใจและติดต่อเพื่อใช้บริการตกแต่งภายในสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งที่เป็นบ้าน, คอนโด ตลอดจนถึงโรงพยาบาล เป็นต้น

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________